Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 352408
Title Klimaatverandering en aquatische biodiversiteit. 1 literatuurstudie naar temperatuur
Author(s) Verdonschot, R.C.M.; Lange, H.J. de; Verdonschot, P.F.M.; Besse, A.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1451) - 127
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) klimaatverandering - soortendiversiteit - aquatisch milieu - temperatuur - vissen - algen - ecosystemen - aquatische gemeenschappen - macrofauna - aquatische ecosystemen - climatic change - species diversity - aquatic environment - temperature - fishes - algae - ecosystems - aquatic communities - aquatic ecosystems
Categories Climatic Change / Aquatic Ecology
Abstract Het doel van deze literatuurstudie is het onderzoeken hoe temperatuursverandering de soortensamenstelling en het functioneren van aquatische ecosystemen beïnvloedt, op welke aspecten temperatuur ingrijpt in de keten ‘atmosfeer-oppervlaktewater-organismen’ en wat daarvan de gevolgen zijn. Het rapport geeft inzicht in de beschikbare kennis over de fysische processen die optreden in de atmosfeer en bij de interactie tussen atmosfeer en water
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.