Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352411
Title Klein, en dan? : wat kan een beheerder doen met kleine en kwijnende populaties?
Author(s) Buiteveld, J.; Koelewijn, H.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1250) - 75
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) planten - soorten - bosecologie - ecologie - bossen - bedreigde soorten - natuurbescherming - bosbedrijfsvoering - populaties - plants - species - forest ecology - ecology - forests - endangered species - nature conservation - forest management - populations
Categories Nature Conservation / Forest Ecology
Abstract Een groot aantal bossoorten heeft momenteel te maken met een verminderde populatieomvang. De hoofdoorzaken die momenteel bijdragen tot achteruitgang in populatieomvang zijn versnippering, vermesting en verdroging. In deze studie wordt de theoretische verwachte biologische consequenties van het kleiner worden van populaties geschetst. Aan de hand van de extinctiespiraal wordt uitgelegd hoe genetische effecten, demografische en omgevingseffecten er voor zorgen dat een populatie kleiner wordt en uiteindelijk kan uitsterven. Vervolgens wordt een probleemanalyse besproken waarmee terreinbeheerders op een eenvoudige wijze problemen in kleine populaties kunnen signaleren. Aan de hand van een voorbeeldsoort (jeneverbes) wordt de probleemanalyse uitgelegd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.