Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352430
Title Visies op voedselgevaren. De percepties van emerging risks onder stakeholders in de voedselketen
Author(s) Bakker, H.C.M. de; Beekman, V.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9086150829 - 49
Department(s) LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouwbeleid - risico - voedsel - gezondheidsgevaren - perceptie - waarden - regering - markten - samenleving - voedselveiligheid - agricultural policy - risk - food - health hazards - perception - values - government - markets - society - food safety
Categories Agricultural Policy
Abstract Dit rapport is gebaseerd op de vooronderstelling dat de verschillende belanghebbenden in de domeinen overheid, markt en samenleving uiteenlopende ideeën hebben over nieuwe risico's en dat kennis hierover belangrijk is om te komen tot een succesvolle invulling van het beleidsconcept 'emerging risks'. De bruikbaarheid van een systeem of procedure van proactieve signalering van nieuwe, onvoorziene voedselgevaren is namelijk mede afhankelijk van de aansluiting bij de percepties en belevingen van relevante belanghebbenden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.