Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 352635
Title Echte tonderzwam geeft bijzondere kever volop kansen; dood houtbeleid stimuleert "dubbelafhankelijke soorten"
Author(s) Moraal, L.G.; Veerkamp, M.T.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Cuppen, J.G.M.; Heijerman, Th.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)2. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 21.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Biosystematics
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) bomen - rottingsschimmels - waardplanten - insecten - coleoptera - zoögeografie - trees - decay fungi - host plants - insects - zoogeography
Categories Animal Ecology
Abstract De tonderzwam is een zwakteparasiet, die groeit op verzwakte berken en beuken. Voor Europa zijn 21 soorten schimmels vastgesteld als indicatorsoorten voor natuurlijke beukenbossen; in Nederland komt de soort steeds vaker voor, doordat zwakke oude bomen minder snel verwijderd worden. Onderzocht is, of bijbehorende insecten de zwammen wel kan vinden, in verband met de ruimelijke spreiding van de zwam. Alterra doet verslag van onderzoek, in opdracht van LNV
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.