Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352665
Title Soja handel- en ketenrelaties. Sojaketens in Brazilië, Argentinië en Nederland
Author(s) Berkum, S. van; Roza, P.; Pronk, A.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9086150993 - 77
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) agrarische economie - kettingen - handel - internationale handel - sojabonen - nederland - argentinië - brazilië - ketenmanagement - agricultural economics - chains - trade - international trade - soyabeans - netherlands - argentina - brazil - supply chain management
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Dit rapport beschrijft en analyseert de sojaketen in en handelsrelaties tussen Brazilië, Argentinië en Nederland. Naast de ontwikkelingen in de sojateelt sinds 1990 wordt ingegaan op de belangrijkste structuurkenmerken van de sojaketen in beide Latijns- Amerikaanse landen. Speciale aandacht wordt gegeven aan de relatie van de teelt met ontbossing, de rol van genetische modificatie en de economische perspectieven van de teelt in de komende jaren. De handelrelaties met Nederland worden uitgelicht en de relaties en belangrijke spelers in de sojaketen in Nederland in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat een samenhangend beeld van de sojateelt en -handel, en de rol van Nederland daarbij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.