Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352897
Title Aziatische boktor dreigend gevaar voor bomen
Author(s) Moraal, L.G.; Wessels-Berk, B.
Source Tuin en Landschap 29 (2007)1. - ISSN 0165-3350 - p. 32 - 33.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) cerambycidae - plantenplagen - coleoptera - gastheer parasiet relaties - parasieten - parasitologie - parasitisme - insectenbestrijding - insectenplagen - importbeperkingen - geïntegreerde bestrijding - bomen - straatbomen - anoplophora - plant pests - host parasite relationships - parasites - parasitology - parasitism - insect control - insect pests - import controls - integrated control - trees - street trees
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Forest Pests and Diseases
Abstract Ondanks importcontroles hebben Aziatische boktorren, Anoplophora glabripennis, zich in Europa, maar nog niet in Nederland, weten te vestigen. Voor hun levenscyclus benutten ze allerlei boomsoorten en vormen zo een bedreiging voor bomen in stad en landschap. De boktorren hebben de voorkeur voor esdoorn, populier, wilg en paardenkastanje. Voor tijdige signalering is de Plantenziektekundige Dienst aangewezen op oplettende groenbeheerders. Herkenning van de torren, schadebeeld en symptomen worden behandeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.