Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352927
Title Over betrokkenheid van burgers en hun perspectieven op natuur
Author(s) Bommel, S. van; Aarts, M.N.C.; Turnhout, E.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 21) - 83
Department(s) Communication Science
Forest and Nature Conservation Policy
MGS
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) perceptie - milieu - landschap - natuurbescherming - beleid - biodiversiteit - nederland - natuur - omgevingspsychologie - burgers - perception - environment - landscape - nature conservation - policy - biodiversity - netherlands - nature - environmental psychology - citizens
Categories Environmental Psychology
Abstract Betrokkenheid van burgers wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor het oplossen van een aantal hardnekkige problemen waar we in onze samenleving mee te maken, zoals het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van natuur en landschap. Deze betrokkenheid vindt op dit moment nog onvoldoende weerklank onder burgers. Dit onderzoek probeert de betrokkenheid van burgers bij natuur en landschap beter te begrijpen en hiermee een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Nederland. Trefwoorden: framing, natuur, landschap, natuurbehoud, natuurbescherming, betrokkenheid, draagvlak, argumenten, governance, communicatieve sturing, beleid, Nederland, Drentsche Aa, burgers, boeren, vrijwilligers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.