Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353055
Title De straat is van ons allemaal : een studie naar conflicten in de publieke ruimte en de rol van de overheid
Author(s) Lieshout, M. van; Aarts, N.; Woerkum, C. van
Source Wageningen : Communicatiemanagement, Wageningen Universiteit (Boundaries of Space ) - ISBN 9085850576 - 114
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) openbare voorzieningen - open ruimten - ruimtelijke ordening - overheidsdomein - overheidsbeleid - conflict - openbaar groen - governance - public utilities - open spaces - physical planning - public domain - government policy - public green areas
Categories Physical Planning (General) / Public Administration (General)
Abstract In deze kwalitatieve casestudy onderzoeken de auteurs de praktijk waarin governance haar beslag krijgt. Het onderwerp van de studie is conflicten in publieke ruimtes. Daartoe hebben zij twee conflicten bestudeerd, te weten: 1) een conflict over een plein in een grote stad waar jongeren overlast veroorzaken en 2) een conflict over het uit de openbaarheid nemen van een aantal zandwegen in het landelijk gebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.