Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 353328
Title Zelforganisatie en ruimtegebruik. Van open netwerken en gesloten gemeenschappen
Author(s) Aarts, N.; During, R.
Source Utrecht : InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (http://edepot.wur.nl/26963 nr. 06.2.129) - ISBN 905059302X - 55
Department(s) Communication Science
Landscape Centre
Land Use Planning
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) ruimtelijke ordening - bedrijfsvoering - maatschappelijke betrokkenheid - sociale participatie - buurtactie - beleid - besluitvorming - nederland - physical planning - management - community involvement - social participation - community action - policy - decision making - netherlands
Categories Spatial Planning Policy / Public Administration (General)
Abstract In plaats van theoretische constructies te bouwen die vervolgens in de samenleving worden geplaatst, moeten we organiseren en construeren vanuit de samenleving zelf. In dit essay wordt de noodzaak van deze paradigmawisseling onderbouwd. Startpunt is het besef dat de idee van de maakbaarheid van de samenleving niet langer houdbaar is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.