Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353337
Title Frame Construction in Interaction
Author(s) Aarts, M.N.C.; Woerkum, C.M.J. van
Source In: MOPAN 2005. Multi-Organisational Partnerships, Alliances and Networks. Engagement., 12th MOPAN International Conference, Pontypridd, UK, 22-24 June 2006. - Exeter, UK : Short Run Press - ISBN 1840541423 - p. 229 - 237.
Event Exeter, UK : Short Run Press - ISBN 1840541423 12th MOPAN International Conference 2005, Glamorgan, 2005-06-22/2005-06-24
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2006
Abstract Het framing concept wordt gebruikt om te begrijpen hoe mensenover bepaalde verschijnselen en gebeurtenissen (willen) praten ineen specifieke interactiesetting. Daarbij wordt ruwweg een onder-scheid gemaakt tussen een cognitieve en een interactieve benade-ring. De cognitieve benadering benadrukt de wijze waarop framesworden opgeslagen in het geheugen en in volgende interacties wor-den ingezet. Bij een interactieve benadering gaat de aandacht naarde constructie van frames in interactie met het oog op het bereikenvan bepaalde doelen. In dit artikel onderzoeken de auteurs hoe beidebenaderingen zich tot elkaar verhouden door het proces van framingen het gebruik van cognities te analyseren op het niveau van interac-tie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.