Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 353431
Title Kosten en baten van de transitie naar een duurzame landbouw
Author(s) Wagenberg, C.P.A. van
Source Den Haag : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster : Achtergronddocumenten nr. 04.2.065) - ISBN 9050592139 - 54
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landbouw - landbouwproductie - kosten-batenanalyse - agrarische economie - duurzaamheid (sustainability) - agriculture - agricultural production - sustainability - cost benefit analysis - agricultural economics
Categories Agricultural Policy
Abstract Het LEI is gevraagd om op basis van beschikbare gegevens een kwantitatieve verkenning uit te voeren naar de maatschappelijke kosten en baten van de transitie naar een duurzamere landbouw in Nederland. De onderzochte aspecten zijn gebaseerd op de thema's zoals verwoord in het Bsik-projectplan 'transitie duurzame landbouw' : vitale clusters, plattelandsontwikkeling en internationale agrifoodnetwerken. De gevolgde methode is die van een beperkte mkba, namelijk die van een kengetallen kosten baten analyse (kkba)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.