Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353692
Title Natuurlijk Samenwerken!: Inspiratieboek voor samenwerking in natuurontwikkeling en -beheer
Author(s) Groten, J.A.M.; Visser, A.J.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 335) - 65
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - landschapsbescherming - landbouwgrond - hulpbronnengebruik - plattelandsontwikkeling - milieubescherming - nederland - agrarisch natuurbeheer - natuurtechniek - nature conservation - landscape conservation - agricultural land - resource utilization - rural development - environmental protection - netherlands - agri-environment schemes - ecological engineering
Categories Nature Management (General)
Abstract Positieve praktijkervaringen van samenwerkingsverbanden in particuliere natuurontwikkeling en -beheer vormen de basis voor het boek ‘Natuurlijk Samenwerken!’. Dit is een inspiratieboek, van idee tot concrete uitvoering, voor samenwerkingsverbanden tussen terreineigenaren en -beheerders om te komen tot realisatie en beheer van natuur. Gebiedsgericht samenwerken tussen terreineigenaren en –beheerders is de sleutel tot succes bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor agrariërs en particuliere eigenaren. Door samenwerking worden middelen gekoppeld, ontstaan innovatieve ideeën en komen nieuwe activiteiten van de grond. De praktijk laat zien dat dit allemaal makkelijker gezegd dan gedaan is. Vaak stranden initiatieven doordat men onbekend is met allerlei zaken en men tegen praktische problemen aanloopt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.