Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353722
Title Temperatuuronderzoek in relatie tot energiebesparing en bloei bij Guzmania (II): Effect van verlaagde ruimtetemperatuur en potverwarming op de bloei en ontwikkeling van Guzmania
Author(s) García, Nieves; Straver, N.A.
Source 2004 : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO ) - 32
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) guzmania - potplanten - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - luchttemperatuur - energiebehoud - verwarming - energiebesparing - pot plants - plant physiology - plant development - air temperature - energy conservation - heating - energy saving
Categories Cultivation, Cultural Methods
Abstract Energie is een belangrijke kostenfactor in de teelt van Bromelia’s. Uit literatuurgegevens en uit eerder uitgevoerd onderzoek (2001-2002) bleek dat door het toepassen van potverwarming er mogelijkheden zijn om energie te besparen bij Guzmania, omdat tegelijkertijd de ruimtetemperatuur laag gehouden kan worden. In de winter van 2002-2003 is een vervolgproef uitgevoerd, waarin de effecten van potverwarming en lage ruimtetemperatuur gedurende 5 maanden vegetatieve groei op de teeltduur en bloemkwaliteit van Guzmania ’Empire’ onderzocht is. De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn een bevestiging van het voorgaand onderzoek: Er liggen goede kansen voor energiebesparing in de teelt van Guzmania. Vooral in de periode na de bloei-inductie is het mogelijk om, met gebruik van potverwarming zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit of de teeltduur, bij een verlaagde ruimtetemperatuur te telen. De periode vóór de bloei-inductie ligt gevoeliger, want de reactie van de plant op de ruimtetemperatuur in termen van ontwikkelingstijd lijkt ook afhankelijk van de (buiten) lichtintensiteit. Verlaging van de ruimtetemperatuur in de periode voor bloei-inductie is mogelijk, maar bij inductie in de lichtarmste periode van het jaar zal de teeltduur toenemen. Omdat een lage ruimtetemperatuur tevens zal resulteren in een verbetering van de bloemdiameter en gewicht, hoeft het niet direct afgeraden te worden. Er zal dan afgewogen moeten worden of de eventuele opbrengstverbetering samen met de energiebesparing opwegen tegen de extra teeltduur. In dit onderzoek zijn daarnaast twee kleinere proeven uitgevoerd die nieuwe mogelijkheden bieden voor energiebesparing ten aanzien van ondergrenzen bij het toepassen van temperatuurintegratie en voor het afvlakken van gaspieken. Allereerst is het mogelijk gebleken om één week extra lage ruimtetemperatuur toe te laten en daarna één week achteraf het tekort aan temperatuur te compenseren. Verder is het met potverwarming gelukt planten van Aechmea fasciata, Tillandsia ‘Anita’, Guzmania ‘Rana’ en Vriesea ‘Christiane’ te laten bloeien bij een ruimtetemperatuur van 16°C.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.