Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353799
Title Impact van besmettelijke dierziekten.
Author(s) Meijer, L.
Source Zeldzaam huisdier 31 (2006)2. - ISSN 0929-905X - p. 19 - 21.
Department(s) WIAS
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2006
Keyword(s) zeldzame rassen - pluimveehouderij - aviaire influenzavirussen - mond- en klauwzeer - inheems vee - schapenrassen - genetische bronnen van diersoorten - pluimvee - schapen - rare breeds - poultry farming - avian influenza viruses - foot and mouth disease - native livestock - sheep breeds - animal genetic resources - poultry - sheep
Categories Poultry / Animal Health and Welfare
Abstract In het voorjaar van 2003 raasde de vogelpest over Nederland. Tijdens de crisis van dat jaar is veel pluimvee geruimd. Ook een aantal hobbydierhouders moest toestaan dat hun geliefde pluimvee gedood werd. De impact van besmettelijke dierziekten is groot, zowel voor de hobbydierhouders als voor de (vaak kleine) populaties van niet-commerciële rassen. De leerstoelgroep Dierlijke Productie Systemen (DPS) van Wageningen Universiteit heeft onderzoek gedaan naar hoe populaties van dieren zich ontwikkelen na een ramp en welke factoren hierbij van invloed kunnen zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.