Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 353801
Title Kennisnetwerk multifunctionele landbouw : rapportage 2004
Author(s) PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Source Wageningen : PPO (PPO publicatie nr. 339) - 19
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) bedrijfssystemen - alternatieve landbouw - meervoudig landgebruik - innovaties - nieuwe producten - nederland - farming systems - alternative farming - multiple land use - innovations - new products - netherlands
Categories Alternative Farming
Abstract Rapport over de voortgang van het Kennisnetwerk Multifunctionele Landbouw, een bundeling van 18 agrarische bedrijven die arbeid inzetten op verbrede activiteiten en daar een deel van hun inkomen aan ontlenen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.