Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353824
Title Sortimentsvergelijking Poinsettia: Resultaten 2003
Author(s) Elgersma, R.; Wurff, A.A.M. van der; Heij, G.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO ) - 73
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) poinsettia's - sierplanten - cultivars - rassenproeven - nederland - poinsettias - ornamental plants - variety trials - netherlands
Categories Ornamental Plants
Abstract 12 jaar geleden startten voor PPO de sortimentsvergelijkingen bij Poinsettia. De eerste jaren in nauwe samenwerking met de NTS (inmiddels LTO Groeiservice), daarna ook met de VBN. De aanleiding om bij Poinsettia onderzoek te doen is de grote verscheidenheid in kwaliteit van cultivars binnen het bestaande sortiment. De laatste jaren zijn meerdere nieuwe cultivars op de markt verschenen die in het onderzoek waren opgenomen. Voor de teelt is een goede stuurbaarheid van het product een belangrijke eigenschap. Daarbij moet een goede plantopbouw worden verkregen met voldoende schermen en voldoende bessen per scherm. Een intensieve teeltregistratie, o.a. in de sortimentsopplanting, gecombineerd met een betrouwbaar advies van de veredelaar vormen de basis. Het grootste probleem bij Poinsettia is de ‘houdbaarheid’ bij de consument thuis. De sierwaarde wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid geel blad, bladval, Botrytis en besval. Het is van groot belang om het bestaande sortiment en nieuwe cultivars te toetsen op kwaliteit na de oogst, zodat cultivars die het product een negatief imago geven niet op de markt verschijnen. Het onderzoek is uitgevoerd door een werkgroep van LTO- Groeiservice samen met PPO. Twee telers zorgden voor de teelt, daarin bijgestaan door een beoordelings-/begeleidingscommissie. Het PPO zorgde voor de begeleiding en verwerking van de teelregistratie, het houdbaarheidsonderzoek en de rapportage. LTO- Groeiservice verzorgde de communicatie naar de veredelaars. De resultaten zijn tussentijds besproken met de veredelaars en de beoordelingscommissie en zijn in voorlopige vorm gepresenteerd op een bijeenkomst op 23 januari 2004. Dit verslag bevat de eindresultaten van de teelt en de houdbaarheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.