Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 353903
Title Drie keer zo grote stappen door sociotechnisch netwerk
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 2004 (2004)4. - p. 12 - 13.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) technologieoverdracht - bloementeelt - innovaties - belangengroepen - samenwerking - ketenmanagement - systeeminnovatie - agrarische productiesystemen - technology transfer - floriculture - innovations - interest groups - cooperation - supply chain management - system innovation - agricultural production systems
Categories Social Processes / Innovation Studies (General)
Abstract In ons dichtbevolkte land is arbeid duur en zijn de grondprijzen hoog. De opbrengst van de chrysanten is de laatste tien tot vijftien jaar gelijk gebleven, maar de kosten zijn gestegen. Dat betekent dat je het moet zoeken in opbrengstverhoging per vierkante meter. Maar bij de huidige soorten en rassen zitten we al aan het plafond. Alleen een complete vernieuwing van de chrysantenteelt kan soelaas bieden. Een coalitie vormen van elkaar aanvullende mensen die voor hetzelfde idee ‘warm’ lopen, waardoor ze gaan werken aan een innovatieve en duurzame oplossing. Dát is wat een sociotechnisch netwerk beoogt. Bij de chrysantenteelt is door deze aanpak de eerste sprong voorwaarts in zicht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.