Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353908
Title Ketenpartners helpen bij het verduurzamen van teelten
Author(s) Dubbeldam, R.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)7. - p. 10 - 11.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) innovatie adoptie - technologieoverdracht - agrarische bedrijfsvoering - cultuurmethoden - duurzaamheid (sustainability) - organisatie van onderzoek - kennisoverdracht - innovation adoption - technology transfer - farm management - cultural methods - sustainability - organization of research - knowledge transfer
Categories Knowledge Exchange
Abstract De manier waarop praktijknetwerk Telen met toekomst werkt aan doorstroming van kennis over duurzame productiesystemen is zeker innovatief te noemen. De inzet van de telersgroepen om de dialoog en samenwerking met keten- en adviespartijen en andere belanghebbenden rondom hun bedrijf te zoeken, slaat aan. Dit seizoen gaan handelaren bij telers demonstratievelden aanleggen. De inzichten over duurzame bemesting en gewasbescherming die het oplevert, kunnen zij direct breed verspreiden onder al hun telers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.