Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353955
Title Insectenplagen op bomen en struiken in 2002
Author(s) Moraal, L.G.
Source Vakblad Natuurbeheer (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 63 - 67.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) insecten - insectenplagen - bossen - bosplagen - bosschade - monitoring - gallen - thaumetopoea processionea - bomen - struiken - nederland - bospathologie - insects - insect pests - forests - forest pests - forest damage - galls - trees - shrubs - netherlands - forest pathology
Categories Forest Pests and Diseases / Epidemiology of Plant Pests and Diseases
Abstract Natuurlijke verjonging en dood hout zijn betrekkelijk recente fenomenen in het bosbeheer. Spontane ontwikkeling in voormalige productiebossen dateert in Nederland grotendeels uit de jaren tachtig. In het bosreservatenprogramma, gestart in 1983, wordt de ontwikkeling van bosstructuur en vegetatie gevolgd in ongeveer. zestig reservaten. De evaluatie van spontane bosontwikkeling in relatie tot het komen en gaan van vaatplanten en mossen kan alleen een voorlopige zijn. Niet alleen is twintig jaar bosontwikkeling kort, ook is sprake van verstrengeling met ontwikkelingen in bosbegrazing, stikstofdepositie, verdroging en klimaatverandering. We beperken ons dan ook tot de grote lijnen, zichtbaar in bossen met een hoofdfunctie natuur, gelegen op de hogere zandgronden en in het heuvelland. De vraag hierbij is hoe flora en vegetatie zich in deze bossen ontwikkelen en wat hieruit valt te leren voor het bos- en natuurbeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.