Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353966
Title Ruim baan voor nieuwe natuurbeelden
Author(s) Buijs, A.E.; Luttik, J.
Source In: Wie is bang voor de stad? Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking / Woestenburg, M., Buijs, A.E., Timmermans, W., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271102 - p. 64 - 71.
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2003
Keyword(s) landschap - perceptie - recreatie op het platteland - nederland - natuur - verbeelding - toekomst - landscape - perception - rural recreation - netherlands - nature - imagination - future
Categories Nature Management (General) / Environmental Psychology
Abstract Het is te verwachten, dat binnen enkele decennia nieuwe natuurbeelden opduiken. De auteurs proberen hier duidelijkheid over te verschaffen, door te kijken naar recente veranderingen in natuurbeelden, met een koppeling aan algemene culturele trends
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.