Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353967
Title De deltametropool is een grenzeloos gevarieerd parklandschap
Author(s) Jonkhof, J.F.; Wijermans, M.P.
Source In: Wie is bang voor de stad? Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking / Woestenburg, M., Buijs, A.E., Timmermans, W., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271102 - p. 19 - 24.
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2003
Keyword(s) stedelijke planning - relaties tussen stad en platteland - landschap - landgebruiksplanning - nederland - belgië - frankrijk - urban planning - rural urban relations - landscape - land use planning - netherlands - belgium - france
Categories Land Use Planning
Abstract De deltametropool is een grensoverschrijdend geheel. De verschillende stedelijke kernen, zoals de Vlaamse ruit, de regio Lille, het Ruhrgebied en de Randstad, vormen samen met het tussengebied een grote global city region. Ze hebben allen een sterk ontwikkeld vervoerspatroon. In dat verstedelijkte gebied wonen en werken ruim 25 miljoen mensen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.