Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353998
Title De vervlakking van Nederland; naar een gaafheidkaart voor reliëf en bodem
Author(s) Koomen, A.J.M.; Exaltus, R.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 740) - 75
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) geomorfologie - hoogte - landvormen - oppervlakteverandering - cartografie - methodologie - archeologie - verandering - geomorphology - height - landforms - surface modification - mapping - methodology - archaeology - change
Categories Geomorphology
Abstract Op basis van hoogtegegevens en bodemgegevens wordt in dit rapport een methode beschreven om deze gegevens te bewerken en de resultaten vervolgens te interpreteren naar hun betekenis voor archeologie en aardkunde. De toepassing in drie studiegebieden laat zien dat de ontwikkelde methode een meerwaarde heeft voor archeologisch (prospectie) en aardkundig onderzoek. Voorts biedt de methode kansen voor het opstellen van een landsdekkende gaafheidskaart voor bodem en reliëf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.