Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353999
Title Open vizier op de groene ruimte; kennisontwikkeling en bestuurlijke inbedding van kennis bij plattelandsontwikkeling in West-Nederland
Author(s) Pleijte, M.; Kranendonk, R.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 790) - 86
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - kennis - bedrijfsvoering - overheidsbeleid - besluitvorming - netwerken - rural development - rural planning - knowledge - management - government policy - decision making - networks
Categories Rural Plans / Public Administration (General)
Abstract In West-Nederland bestaan veel bestuurs- en kennisnetwerken. Zij proberen vooral de afstemming te verzorgen tussen verschillende kennissoorten, tussen verschillende bestuurlijke schaalniveaus en tussen verschillende domeinen (overheden, markt en civilsociety). Wanneer vanuit de theorie over kennisontwikkeling en bestuurlijke inbedding naar de netwerken wordt gekeken, blijkt het theoretisch ideaal in de praktijk van de bestuurs- en kennisnetwerken in West-Nederland niet te worden verwezenlijkt. Naast de netwerken zelf en de politiek en de overheid in het algemeen is nagegaan wat het ministerie van LNV, als opdrachtgever van dit onderzoek, zou kunnen doen om het kennismanagement van het ministerie in de praktijk meer in overeenstemming te brengen met de theoretische idealen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.