Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354026
Title Selectie van locaties en bestrijdingsmiddelen voor monitoring in het diepe grondwater
Author(s) Kruijne, R.; Smelt, J.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 761) - 57
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) grondwaterverontreiniging - pesticiden - uitspoelen - monitoring - nederland - groundwater pollution - pesticides - leaching - netherlands
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Er zijn meetpunten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit geselecteerd waar de kans relatief groot is dat toepassing van bestrijdingsmiddelen binnen het intrekgebied zal leiden tot meetbare concentraties van werkzame stoffen en/of metabolieten in het diepe grondwater. Aan de hand van gegevens over het landelijk gemiddelde gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland zijn stoffen geselecteerd die in de periode vanaf medio jaren tachtig in grote hoeveelheden zijn toegepast en bovendien een groot uitspoelingsrisico hebben. Er zijn combinaties van geselecteerde locaties en stoffen gemaakt die bij het opstellen van een bemonsterings- en analyseplan ter voorbereiding van een monitoringsstudie gebruikt kunnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.