Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354032
Title Lichtbelasting; overzicht van de effecten op mens en dier
Author(s) Molenaar, J.G. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 778) - 72
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) wegen - licht - verlichting - dieren - mens - dierecologie - sociale ecologie - biologische ritmen - levenscyclus - effecten - oscillatie - kunstlicht - habitats - milieu - biota - gedrag - roads - light - lighting - animals - man - animal ecology - human ecology - biological rhythms - life cycle - effects - oscillation - artificial light - environment - behaviour
Categories Wild and Feral Animals (General) / Animal Ecology
Abstract Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving was tot voor minder dan driekwart eeuw geleden van een dusdanig beperkte omvang en intensiteit dat die tegenwoordig voor velen nauwelijks meer voorstelbaar is. In het reilen en zeilen van onze moderne maatschappij heeft openbare verlichting inmiddels een dusdanig belangrijke plaats verworven dat die nu niet meer weg te denken is. Die verlichting dringt vanuit de steden en dorpen steeds verder in het buitengebied door. Duisternis wordt een schaars goed. Deze ontwikkeling gaat niet onopgemerkt voorbij. Er voltrekt zich een bewustwordingsproces dat zich uit in een groeiende zorg over mogelijk risico voor mens en dier. Recente studies laten inderdaad zien dat kunstmatige verlichting een veelzijdige negatieve invloed kan hebben. In dit rapport wordt een toepassingsgericht overzicht gegeven van de kennis van de effecten van lichtbelasting op mens en dier, alsmede suggesties voor preventie, mitigatie en kwalificatie van relatief kwetsbare gebiedstypen, ten behoeve van het generieke en gebiedsgerichte beleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.