Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354035
Title Beheer van kleine landschapselementen in Gorssel; een inventarisatie van de kansen en knelpunten bij het beheer van kleine landschapselementen
Author(s) Blitterswijk, H. van; Oosterbaan, A.; Aertsen, E.; Berg, C.A. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 771) - 46
Department(s) Landscape Centre
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) landschap - bomen - landschapsbescherming - heggen - bedrijfsvoering - nederland - gelderland - agrarisch natuurbeheer - maatregelen - landscape - trees - landscape conservation - hedges - management - netherlands - agri-environment schemes - measures
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Bij het beheer van de landschapselementen in Gorssel zijn veel organisaties en personen betrokken. Sommigen zien het beheer van de elementen als hun formele of ideële taak; voor anderen, zoals agrariërs, komt het bovenop hun normale bedrijfsuitoefening. De terreinbeherende organisaties zien geen grote onderhoudsachterstand op eigen terrein. Andere beheerders zijn niet tevreden over het gevoerde beheer en de onderhoudstoestand van de landschapselementen: elementen verdwijnen of gaan achteruit in kwaliteit. Verbetering is mogelijk door een betere afstemming van het beheer op beleidsplannen, door betere coördinatie van activiteiten binnen een (landschaps)gebied en door een meer adequate en flexibele subsidieregeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.