Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354044
Title Dwingelderveld en Drentsche Aa : vergelijkend onderzoek naar aspecten van leefbaarheid in twee Nationale Parken
Author(s) Blok, S.; Kornmann, G.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 781) - 47
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - nationale parken - ruimtelijke ordening - cultureel erfgoed - sociale economie - landbouw - natuurbescherming - nederland - landschapsbescherming - overheidsbeleid - identiteit - cultuurlandschap - drenthe - rural development - national parks - physical planning - cultural heritage - socioeconomics - agriculture - nature conservation - netherlands - landscape conservation - government policy - identity - cultural landscape
Categories Rural Plans / Nature Management (General)
Abstract Om een landelijk gebied te ontwikkelen, maakt het ministerie van LNV gebruik van het viersporenmodel. De sporen die het ministerie gebruikt zijn ecologische duurzaamheid (inzet op natuurwaarden), economische concurrentiekracht (inzet op productiviteitvan het gebied, bijvoorbeeld landbouw of opbrengsten van recreatie), sociale cohesie (bevorderen van samenhang en binding aan het gebied) en culturele identiteit (bevorderen van eigenheid van het gebied). De inzet en bruikaarheid van dit model is in dit onderzoek bekeken en vergeleken in de tijd aan de hand van de planvorming van twee nationale Parken, het Dwingelerveld en de Drentse Aa.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.