Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354045
Title Een karakterisering van bosbiotopen op basis van eigenschappen van geleedpotigen; resultaten van een enqulte
Author(s) Moraal, L.G.; Hees, A.F.M. van; Martakis, G.F.P.; Jorritsma, I.T.M.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 783) - 72
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) bossen - geleedpotigen - habitats - biotopen - karakterisering - insecten - bosecologie - dood hout - bosstrooisel - nederland - forests - arthropods - biotopes - characterization - insects - forest ecology - dead wood - forest litter - netherlands
Categories Forest Ecology
Abstract De vraagstellingen in dit onderzoek zijn: welke bostypen herbergen bijzondere geleedpotigen en welke biotoopkenmerken zijn hiervoor bepalend? Aan dit rapport is meegewerkt door 25 deskundigen van EIS, Stichting European Invertebrate Survey Nederland. Zij hebben de ecologische profielen geodentificeerd van 204 bosgebonden geleedpotigen. De gegevens zijn geanalyseerd en hebben geresulteerd in een groepering van bosbiotopen op basis van habitateisen van de genoemde soorten. Dood hout en een goed ontwikkelde strooisellaag zijn habitats voor veel bijzondere geleedpotigen van uiteenlopende taxa. Deze habitats zijn het best ontwikkeld in oudere, donkere loofbossen. Potentieel is in ieder geval dit bostype een `hot spot' van waaruit bijzondere en minder bijzondere soorten kunnen migreren naar omliggend, nu nog jong bos. Er worden aanbevelingen gedaan voor het bosbeheer van bestaande bossen om dit zo te sturen dat deze geschikt zijn, of worden, voor de genoemde groepen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.