Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354048
Title Effecten van meervoudig duurzaam landgebruik in de Winterswijkse Poort op natuur & landschap en recreatie
Author(s) Boer, T.A. de; Kwak, R.G.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 785) - 43
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - natuurbescherming - landschap - effecten - nederland - recreatie - gebruikswaarde - perceptie - taxatie - landschapsecologie - kennis - natuur - gelderland - achterhoek - land use - sustainability - nature conservation - landscape - effects - netherlands - recreation - use value - perception - valuation - landscape ecology - knowledge - nature
Categories Land Use Planning / Nature Management (General)
Abstract Deze studie gaat over de landschapsecologische en recreatieve consequenties van de realisatie van meervoudig duurzaam landgebruik in de Winterswijkse Poort. De verwachting is dat deze veranderingen een positief effect hebben op de landschapsecologische kwaliteit van het gebied en de gebruiks- en belevingswaarde voor recreatie. Versterking van de landschappelijke identiteit en natuurlijkheid van het gebied spelen daarbij een belangrijke rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.