Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354145
Title Verhandelbare ontwikkelingsrechten
Author(s) Luijt, Jan
Event Lezing voor Bestuur Provincie Limburg., 2004-1-21/--
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2004
Keyword(s) physical planning - legislation - legal rights - regional planning - rural policy
Categories Physical Planning (General)
About Om inhoud te geven aan haar verantwoordelijkheid voor realisatie van het plattelandsbeleid enerzijds en de stedelijke ontwikkeling anderzijds wil de provincie Limburg het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten gaan inzetten. Daartoe heeft zij opdracht gegeven de toepassing van dit instrument voor te bereiden. Het doel van de eerste fase van dit project luidt dan ook: bereid toepassing voor van het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten in Limburg door een concept voor implementatie te ontwerpen, rekening houden met de regionaal-economische omstandigheden in Limburg, en onderzoek of het concept juridisch gezien in Nederland toepasbaar is en of daar een juridische grondslag voor kan worden gevonden. Rubriek: ruimtelijke ordening. Trefwoord: grondexploitatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.