Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354319
Title Natuurlijke vijanden in akkerranden : vliegende soorten (1)
Author(s) PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 1
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - akkergronden - insecten - luchtinsecten - akkerranden - nature conservation - arable soils - insects - aerial insects - field margins
Categories Nature Conservation
Abstract Akkerranden met bloeiende kruiden bieden nectar en stuifmeel voor natuurlijke vijanden. Sluipwespen en zweefvliegen leven langer en leggen meer eieren als ze nectar kunnen eten. Gaasvliegen hebben stuifmeel nodig. Op de kruiden en grassen in akkerranden leven bovendien allerlei niet-schadelijke insecten die als prooi dienen voor deze roofvijanden. Zo kunnen zij in de lente in de akkerrand alvast grote aantallen opbouwen vóór de plagen in het gewas arriveren. Trekken ze daarna het gewas in, dan kunnen zij enorm opruiming houden onder plagen zoals bladluizen en rupsen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.