Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354528
Title Beheersing ziekten en plagen biologische sierteelt vollegrond
Author(s) Zuilichem, J.A.A. van; Nouwens, F.H.C.; Janmaat, L.; Hop, M.E.C.M.
Source Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 40
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) biologische landbouw - bloementeelt - plantenziekten - plantenplagen - antagonisten - vollegrondsteelt - organic farming - floriculture - plant diseases - plant pests - antagonists - outdoor cropping
Categories Floriculture / Organic Farming / Biological Control
Abstract In dit document zijn veel voorkomende ziekten en plagen kort beschreven waarbij sturingsmogelijkheden worden aangereikt. Sturingsmiddelen zijn echter geen recepten zoals gewasbeschermingsmiddelen die in de reguliere teelt worden toegepast, in het biologische teeltsysteem staan preventieve maatregelen centraal. Hier is dan ook de nadruk op gelegd. Tevens is gekeken wat er aan relevante informatie beschikbaar is uit onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en andere biologische middelen. Er is echter weinig specifiek onderzoek bij buitenbloemen uitgevoerd. Resultaten uit onderzoek naar biologische middelen tegen schimmels in andere gewassen zijn moeilijk te vertalen naar toepassing in de biologische teelt van buitenbloemen, omdat schimmels zelfs binnen dezelfde familie zeer uiteenlopend op biologische middelen kunnen reageren. Ter illustratie zijn tussen de tekst enkele voorbeelden gevoegd (zie de kaders). Onderzoek in buitenbloemen is pas iets van de laatste vijf jaar en in biologische buitenbloemen van de laatste drie jaar. De proefresultaten zijn vaak nog niet volledig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.