Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354543
Title Resultaten prei nutriënten waterproof 2005
Author(s) Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Informatieblad nutriënten waterproof no. 9)
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) allium porrum - stikstofmeststoffen - eluviatie - systeeminnovatie - bemesting - vollegrondsteelt - nitrogen fertilizers - eluviation - system innovation - fertilizer application - outdoor cropping
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Alternative Farming
Abstract Het project Nutriënten Waterproof richt zich op de ontwikkeling van duurzame bedrijfssystemen op zandgrond met een minimaal verlies van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater én een goede opbrengst en kwaliteit van de gewassen. Om dit te bereiken worden diverse innovatieve maatregelen op semi praktijkschaal beproefd in vier systemen op PPO proeflocatie Vredepeel. Dit infoblad beschrijft de resultaten van de vier teelten van prei in vier bedrijfssystemen van Nutriënten Waterproof in 2005.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.