Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354775
Title Wortelknobbelaaltjesproblematiek in de glastuinbouw
Author(s) Amsing, J.J.
Source Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 260 - 262.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) tuinbouw - bloementeelt - groenteteelt - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne - plantenziektebestrijding - plagenbestrijding - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - biologische landbouw - glastuinbouw - glasgroenten - horticulture - floriculture - vegetable growing - plant parasitic nematodes - plant disease control - pest control - plant protection - agricultural research - organic farming - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
Categories Plant and Crop Protection (General) / Horticulture
Abstract Wortelknobbelaaltjes in de glastuinbouw zijn al net zolang bekend als er kassen zijn. Hieraan werden warmteminnende soorten toegevoegd. Het handelsverkeer van besmet plantmateriaal vanuit (sub) tropische gebieden heeft hieraan een flinke bijdrage geleverd. Vanwege de brede waardplantenreeks van wortelknobbelaaltjes, het ontbreken van goede vruchtwisselingen en het jaarrond telen in verwarmde kassen konden de aaltjespopulaties in korte tijd boven de schadedrempel uitstijgen. Biologische glasteelten zijn intensieve en grondgebonden teelten. Diverse soorten wortelknobbelaaltjes vormen een van de grootste bedreigingen voor de biologische glasteelten. Teeltmaatregelen, landbouwkundig onderzoek en aanpak op meerdere fronten blijft noodzakelijk ook om andere bodemziekten beheersbaar te maken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.