Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354776
Title Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw]
Author(s) Weening, K.
Source Ekoland 23 (2003)1. - ISSN 0926-9142 - p. 30 - 31.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) biologische landbouw - bloemen - bloementeelt - marketing - marketingkanalen - distributie - sierplanten - tuinbouw - landbouwontwikkeling - sectorale ontwikkeling - marktonderzoek - verkoopbevordering - glastuinbouw - organic farming - flowers - floriculture - marketing channels - distribution - ornamental plants - horticulture - agricultural development - sectoral development - market research - sales promotion - greenhouse horticulture
Categories Floriculture / Ornamental Plants / Production Chain Management
Abstract Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging gezorgd; ook heeft de gangbare bloemenhandel weer oog voor biologische bloemen gekregen. Verder is het project Biobloem gestart, waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om binnen twee jaar een verdubbeling van productie en afzet te bereiken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.