Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354785
Title Biologische en overige grondgebonden teelten een (semi) gesloten kas
Author(s) Raaphorst, M.G.M.; Kempkes, F.L.K.; Campen, J.B.; Heuvelink, E.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 28
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Agrosystems
Horticultural Supply Chains
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) biologische landbouw - kassen - mechanisatie - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - glasgroenten - organic farming - greenhouses - mechanization - sustainability - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
Categories Greenhouse Technology / Organic Farming
Abstract In dit rapport worden verschillende gekoelde kassystemen die gebruikt worden in de biologische bedekte teelten beoordeeld. Bijvoorbeeld op ophoping van schadelijke gassen door toediening van organische meststoffen en de problemen bij het inpassen van een luchtverdeelsysteem voor grondteelten. Ook de vochtproductie en de CO2 productie vanuit de bodem, de opbrengstverhoging, de energiebesparing en de bedrijfseconomische haalbaarheid van enkele teeltscenario’s voor de tomaat zijn behandeld. Hiervoor zijn met de rekenmodellen KASPRO en INTKAM scenario’s doorgerekend en aan een bedrijfseconomische evaluatie onderworpen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.