Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354802
Title Verkenningen en praktijkontwikkelingen van biologisch beschermde systemen, onderzoek 2002
Author(s) Gurp, H.A.J.M. van
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO GT 13079) - 73
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) biologische landbouw - organisatie van onderzoek - glastuinbouw - organic farming - organization of research - greenhouse horticulture
Categories Organic Farming / Horticulture
Abstract Binnen het project ’ Verkenningen en praktijkontwikkelingen van biologisch beschermde systemen ‘ zijn praktijkontwikkelingen en lopende projecten op het gebied van beschermde teelten geïnventariseerd. Daarnaast zijn nieuwe implementatie- dan wel ontwikkelingsprojecten aansluitend op belangrijke knelpunten die nieuwe innovatieve teeltsystemen in de weg staan, gesignaleerd. Een algemene verkenning van praktijkontwikkelingen bij biologisch beschermde teelten, met accent op kortetermijnproblemenen oplossingsrichtingen is binnen dit project uitgevoerd in nauwe afstemming met de leden van de door Stichting Platform Biologica gecoördineerde werkgroep biologische bedekte teelt en de landelijke LTO-commissie biologische glastuinbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.