Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355189
Title Invloed van passend en gewenst geluid op stressreductie : een eerste experiment met beeld, geluid en stress
Author(s) Goossen, C.M.; Winsum-Westra, M. van; Wulp, N.Y. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1463) - 68
Department(s) Landscape Centre
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) geluid - milieu - audiovisuele hulpmiddelen - recreatie - vrije tijd - lopen - omgevingspsychologie - noise - environment - audiovisual aids - recreation - leisure - walking - environmental psychology
Categories Environmental Psychology
Abstract Een experiment onder 153 proefpersonen is uitgevoerd om het herstellende effect (affectief en cognitief) van geluiden die al dan niet passen bij de omgeving te onderzoeken middels het aanbieden van verschillende combinaties van audiovisuele 'omgevingen'. De proefpersonen zijn eerst gestrest gemaakt, daarna hebben ze de combinaties gezien en/of gehoord. De belangrijkste conclusie is dat er geen significante relaties zijn gevonden tussen de passendheid van geluiden en stressreductie. Er zijn ook geen relaties gevonden tussen passendheid van geluiden en concentratievermogen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.