Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355191
Title Op zoek naar de identiteit van Asperen : veertien gesprekken met oud-militairen, bewoners en bestuurders
Author(s) Weijschedé, T.J.; Mulder, J.R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1461) - 63
Department(s) Landscape Centre
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) erfgoed - militaire gebieden - regionale ontwikkeling - landschap - historische geografie - betuwe - identiteit - heritage areas - military areas - regional development - landscape - historical geography - identity
Categories Historical Geography
Abstract Binnen het Interreg project Cultured wisselen veertien Europese partners met elkaar uit hoe het cultureel erfgoed een rol kan spelen bij regionale ontwikkeling. Alterra bracht als voorbeeld het Lingekwartier in. Voor het gebied rond Asperen is via gesprekken gebiedskennis vergaard, omdat vernieuwende ideeën enkel effect hebben als ze aansluiten bij het gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.