Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355663
Title "Overasselt is moi en dè mot zo blieve!" : naar een goede beeldkwaliteit van een nieuw woon-werkterrein in Overasselt
Author(s) Galiën, E.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 230) - ISBN 908585072X - 40 p.
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) plattelandsgemeenschappen - plattelandsplanning - dorpen - nederland - rijk van nijmegen - gelderland - rural communities - rural planning - villages - netherlands
Categories Rural Plans
Abstract Overasselt wordt gekenmerkt door haar levendigheid en schoonheid van de groene omgeving. Ontwikkelingen staan niet stil en het dorp verandert gestaag in de tijd. Een nieuw woon-werkgebied van 5 tot 7 ha is een voorbeeld van zo’n nieuwe ontwikkeling. Uit de resultaten van een leefbaarheidsenquête gehouden in 2005 kwam naar voren dat 25% van de inwoners vindt dat er meer aandacht moet komen voor cultuurhistorie. Daarbij vindt een groep dat er meer aandacht moet zijn voor de landelijke charme en architectuur in het dorp. Voor het Dorpsplatform was dit de aanleiding om met het thema beeldkwaliteit van het nieuwe woonwerkgebied aan de slag te gaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.