Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355714
Title Dragers landelijk gebied. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2006
Author(s) Vader, J.; Leneman, H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 35) - 106
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landgebruik - natuurbescherming - landbouw - openluchtrecreatie - plattelandsontwikkeling - sociale economie - platteland - ontwikkeling - nederland - land use - nature conservation - agriculture - outdoor recreation - rural development - socioeconomics - rural areas - development - netherlands
Categories Rural Development / Land Use Planning
Abstract Dit rapport vormt een naslagwerk bij de Natuurbalans 2006. Het geeft een overzicht van de gegevens die het LEI in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau ten behoeve van de Natuurbalans 2006 heeft geïnventariseerd en geanalyseerd. De aandacht gaat daarbij uit naar veranderingen in het landschap tussen 1990 en 2005, met een focus op de dynamiek in grondgebruik en grondgebruikers in het landelijk gebied in de afgelopen 15 jaar. Trefwoorden: landschap, ruimtegebruik, dragers landelijk gebied, ontwikkelingen landelijk gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.