Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355769
Title Dierenwelzijn in transitie; Thema's rond de implementatie van de dierenwelzijnsindex
Author(s) Ingenbleek, P.T.M.; Backus, G.B.C.; Binnekamp, M.H.A.; Bondt, N.; Goddijn, S.T.; Hoste, R.; Immink, V.M.; Oosterkamp, E.B.; Vlieger, J.J. de
Source Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789086150717 - 103
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Marketing and Consumer Behaviour
LEI Markt en Ketens
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
MGS
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouwbeleid - dierenwelzijn - recht - indexen - duurzaamheid (sustainability) - dierhouderij - overheidsbeleid - organisaties - pressiegroepen - gedragscode - nederland - agricultural policy - animal welfare - law - indexes - sustainability - animal husbandry - government policy - organizations - pressure groups - code of practice - netherlands
Categories Agricultural Policy
Abstract LNV wil het proces van dierenwelzijnsverbetering in de veehouderij tot een bovenwettelijk niveau stimuleren en ondersteunen met onderzoek waarin de dierenwelzijnsindex centraal staat. Dit rapport bespreekt verschillende thema's rond de implementatie van die dierenwelzijnsindex. De implementatie van de index wordt gezien binnen de structurele ontwikkeling naar een meer duurzame veehouderij. Specifiek is er in het rapport aandacht voor gedragscodeorganisaties, dierenbeschermingsgroepen, meerkosten van dierenwelzijnsmaatregelen en financiële beleidsinstrumenten. Tevens wordt er een 'doorkijk' geformuleerd naar de implementatie van de index.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.