Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355952
Title Ondernemen met bedrijfstoeslagen : een hele verandering?
Author(s) Smit, A.B.; Prins, H.
Source Agri-monitor 2006 (2006)september. - ISSN 1383-6455
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - ondersteunende maatregelen - landbouwbeleid - premies - subsidies - gemeenschappelijk landbouwbeleid - melkveehouderij - inkomen van landbouwers - farm management - support measures - agricultural policy - grants - cap - dairy farming - farmers' income
Categories Farm Management
Abstract Uit onderzoek blijkt dat de dit jaar ingevoerde EU-bedrijfstoeslagen in de melkveehouderij nauwelijks leiden tot aanpassingen in de bedrijfsvoering. De inkomens zullen door het nieuwe EU-beleid wel dalen, maar door onduidelijkheid over de regels rond toeslagrechten durven veel boeren nog geen concrete maatregelen te nemen. De wijziging van het mestbeleid hebben daarentegen een veel groter effect op het strategisch handelen van melkveehouders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.