Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356032
Title Teeltoptimalisatie biogasmaïs 2006
Author(s) Groten, J.A.M.
Source Lelystad : PPO AGV - 41 p.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2007
Abstract In de teeltoptimalisatieproef was de focus sterk gericht op organische stofopbrengst per ha, wellicht logisch vanuit de teelt van biogasmaïs geredeneerd. De resultaten en conclusies van deze ene proef gedurende één jaar geven slechts een indicatie. De resultaten en conclusies van dit onderzoek wetende en daarbij gevoegd de nieuw verkregen inzichten zouden bij toekomstig onderzoek de focus waarschijnlijk iets meer naar kwaliteit en dus naar gasproductie per m3 per dag laten verschuiven. Dit is een focus meer vanuit de vergistingsinstallatie geredeneerd. De richting waarin de kwaliteit zich zou moeten ontwikkelen lijkt wel duidelijk, maar de belangrijke vraag hierbij is wel, welke samenstelling van maïs is optimaal? Ook de optimalisatie van het vergistingsproces is een belangrijk item. Er vanuit gaande dat men het proces verder goed in de vingers heeft qua sturing van het rantsoen, want hier kan ook zeer veel mis gaan, is de grootste beperking in het totale proces de hydrolysefase (afbraakfase organisch materiaal). De koe gebruikt hiervoor zijn herkauwacitiviteiten en enzymen, waardoor er veel energie in principe binnen 1 dag beschikbaar is. Bij de vergister zou men kunnen denken aan enzymen of een mechanische verkleining (malen) van de organische stof. Wel moet gerealiseerd worden dat dit ook een energiebehoefte heeft. Een voorbewerking van het te vergisten materiaal vindt in principe ook al plaats in de kuil, want ingekuilde maïs geeft in dezelfde tijd 15-20% meer gas dan verse maïs. Mogelijk kan door een voorbewerking de verblijftijd in de vergistingsinstallatie verkort worden en het rendement enorm toenemen. Wellicht is er dan ook geen subsidie meer nodig. Momenteel is voor de opstart en exploitatie van de vergistingsinstallatie een subsidie onontbeerlijk. Wat verder bij de opstart ook de nodige risico¿s uitsluit is een gegarandeerde (contract) aanvoer van organisch materiaal en afvoer van digestaat. Be- en verwerking van het digestaat kunnen (bij aanpassing van wet- en regelgeving) het afvalproduct maken tot een waardevol product, dat mogelijk buiten de landbouw kan worden afgezet. Hier zou extra onderzoek naar moeten komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.