Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356078
Title Over...bevissing van de zee
Author(s) Wiepkema, P.R.; Verreth, J.A.J.; Haren, W. van
Source Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahiers bio-wetenschappen en maatschappij 23e jrg. (2004), nr. 3 (december)) - ISBN 9073196388 - 72
Department(s) Aquaculture and Fisheries
WIAS
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2004
Keyword(s) visserij - sportzeevisserij - overheidsbeleid - onderzoek - voedselveiligheid - duurzaamheid (sustainability) - aquacultuur - beroepsethiek - ethiek - nederland - wereld - fisheries - sea fishing - government policy - research - food safety - sustainability - aquaculture - professional ethics - ethics - netherlands - world
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Vis als voedsel voor de mens. Meervoudig onverzadigd vetzuur is hier het toverwoord. Overbevissing kan catastrofale gevolgen hebben in die landen waar vis een hoofdvoedsel is. Kennis van vis en visstanden schiet vaak nog tekort en onderzoek daarnaar verdient grote prioriteit. Een tweede element is de grootschaligheid in de visserij. Enerzijds zijn er de enorme diepvriestrawlers, die met de meest moderne middelen scholen vis opsporen en vervolgens wegvangen: een industrie op zee. Anderzijds is er de bodemvisserij, waar zware sleepnetten over de bodem worden gehaald, vis wordt opgerakeld en weggevangen. Daarbij wordt veel bodemleven beschadigd en later als overbodige bijvangst over boord gezet. Een derde element staat voor de belangen van de vissers zelf. Hoe kunnen en moeten ze maat houden en hun eigen bestaan voor de toekomst veilig stellen? Een aspect daarbij is de vraag van wie de zee nu eigelijk is. Daar zitten lastige juridische kanten aan. Het gemeenschappelijke (EU) beleid is meer en meer erop gericht de visstand in zee de nodige bescherming te bieden. Plannen in Nederland en de EU, die dit moeten realiseren, worden beschreven. Een heel bijzonder element vormt de zee, de oceaan, zelf. Tenslotte is er de blauwe revolutie: de visteelt. Hoe nuttig de visteelt ook lijkt te zijn in het sparen van de verwante wilde soorten, het herbergt wel een aantal ingrijpende verliesposten. Voor deze teelt is visvoer nodig, geleverd door de vangst van vissoorten die gedecimeerd dreigen te worden. Ook vervuilingseffecten zijn niet verwaarloosbaar. Met nieuwe houderijtechnieken wordt geprobeerd daar een oplossing voor te vinden. Bovendien heeft biotechnologie in de visteelt zijn intrede gedaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.