Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356257
Title Toekomstverkenning landbouw en milieu
Author(s) Gavilan, J.; Overloop, S.; Carels, K.; Heygere, T. D'; Hoof, K. van; Helming, J.F.M.; Gijseghem, D. van
Source Brussel : VMM en Departement Landbouw & Visserij - 115
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouw - milieu - milieueffect - landbouwbeleid - belgië - economische modellen - scenario planning - toekomst - agriculture - environment - environmental impact - agricultural policy - belgium - economic models - future
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Dit project was meer dan louter een toekomstverkenning voor de Vlaamse land- en tuinbouw aan de hand van de modelleertool SELES. Het was in eerste instantie een diepgaande kennismaking met het model, zijn mogelijkheden en beperkingen en het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen inputs en output. Het LEI was tevens betrokken bij de klankbordgroep voor deze modelering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.