Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356297
Title Kritische succesfactoren van groene kennisarrangementen
Author(s) Geerling-Eiff, F.A.
Event VIAS-Symposium, 2006-06-15/2006-06-15
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2006
Keyword(s) kennis - innovaties - onderwijs - onderzoek - bedrijven - overheid - samenwerking - vaardigheden - landbouwsector - onderzoeksprojecten - kennisoverdracht - knowledge - innovations - education - research - businesses - public authorities - cooperation - skills - agricultural sector - research projects - knowledge transfer
Categories Knowledge Exchange
Abstract Ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid (de 4 O’s) werken samen aan een betere benutting van kennis en aan het creëren van synergie tussen de verschillende partijen om het samen maken van nieuwe kennis (-co-creatie), kenniscirculatie en - doorstroom in een snel veranderende wereld beter mogelijk te maken. Sleutelgedachte hierbij is dat de ontwikkeling en benutting van kennis een belangrijke voorwaarde is om te komen tot een dynamische, duurzame en innovatieve groene sector. In dit onderzoeksprogramma (uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen UR (WU, PPO en LEI) wordt niet uitgegaan van het begrip ‘kennis’ maar van ‘arrangementen’. Binnen een aantal specifieke studies naar het succes en knelpunten van kennisarrangementen zijn naast een literatuur- en expertstudie in totaal 64 semi-gestructureerde interviews, 42 vragenlijsten en 16 observaties uitgevoerd in 11 casestudies. De cases zijn arrangementen binnen de domeinen dier, plant, voedsel en de groene ruimte. In dit artikel worden de resultaten beschreven van de zoektocht om kennis- en innovatiearrangementen beter grijpbaar en stuurbaar te maken, aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de cases
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.