Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356303
Title Abiotische randvoorwaarden. deel 2: langzaam stromende midden- en benedenlopen op zand
Author(s) Keizer-Vlek, H.E.; Bleeker, M.A.K.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1472) - 85
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) waterlopen - macrofauna - aquatische ecosystemen - streams - aquatic ecosystems
Categories Aquatic Ecology
Abstract Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de (zeer) goede ecologische (Z)GET van het KRW type R5 `Langzaam stromende middenloop- en benedenloop op zand¿. Meetgegevens van de 10 `best beschikbare¿ locaties van KRW type R5 zijn voor dit doel geanalyseerd. De resultaten geven aan dat geen van de beken voldoet aan de ZGET voor één van de biologische kwaliteitselementen. Slechts op drie locaties voldoet de macrofaunagemeenschap aan de GET. Voor de overige biologische kwaliteitselementen is de ecologische toestand op zijn hoogst matig. Deze resultaten zijn niet verwonderlijk omdat de meeste hydromorfologische en en fysisch-chemische variabelen niet aan de KRW referentiewaarden en de GET-normen voldoen. Een bijstelling van de abiotische randvoorwaarden is niet mogelijk gezien de relatief slechte ecologische toestand van de onderzochte locaties. Verder lijken de KRW maatlatten voor de macrofyten, het fytobenthos en de vissen ongeschikt voor toepassing in de praktijk. Aanbevolen wordt om de op zoek te gaan naar buitenlandse referenties om de maatlatten te testen en te verbeteren. In het geval van de vissen en het fytobenthos is daarnaast methodisch onderzoek noodzakelijk om de monitoring en beoordeling te kunnen optimaliseren. Tot slot werpen de resultaten de vraag op in hoeverre er een verband bestaat tussen de goede mate van doelrealisatie (nationale natuurbeleid) en de GET (KRW), een verband dat momenteel automatisch wordt aangenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.