Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356308
Title Schaalvergroting en verbreding in de Nederlandse landbouw in relatie tot natuur en landschap
Author(s) Bont, C.J.A.M. de; Bruchem, C. van; Helming, J.F.M.; Leneman, H.; Schrijver, R.A.M.
Source Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-rapport 36) - 98
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Landscape Centre
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landgebruik - overheidsbeleid - bedrijfsgrootte in de landbouw - natuurbescherming - landschapsbescherming - diversificatie - landbouwontwikkeling - nederland - natuur - cultuurlandschap - nationale landschappen - multifunctionele landbouw - land use - government policy - farm size - nature conservation - landscape conservation - diversification - agricultural development - netherlands - nature - cultural landscape - national landscapes - multifunctional agriculture
Categories Agricultural Policy / Agriculture in the Netherlands
Abstract Dit rapport geeft zicht op de mogelijke veranderingen in de landbouw in de komende ruim tien jaar en de gevolgen ervan voor de natuur en het landschap. Het rapport gaat hierbij uit van twee scenario's voor de landbouw, die zijn geënt op wereldbeelden van het CPB en het RIVM. In de landbouw wordt onder meer de ontwikkeling van het grondgebruik en de structuur van de bedrijven verkend. Schaalvergroting en verbreding, waaronder specifiek het agrarisch natuurbeheer, komen nader aan bod. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de landbouw in de Nationale Landschappen. Trefwoorden: Langetermijnscenario’s, beleidsvarianten, landbouw, natuur, landschap, schaalvergroting, verbreding, Nationale Landschappen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.