Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 356455
Title Landschap ontwikkelen met kwaliteit; een methode voor het evalueren van de rijksbijdrage aan een beleidsstrategie
Author(s) Gerritsen, A.L.; Koomen, A.J.M.; Kruit, J.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 37) - 46
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landschap - kwaliteit - overheidsbeleid - evaluatie - methodologie - nederland - landscape - quality - government policy - evaluation - methodology - netherlands
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Het rapport betreft een voorstel voor een beleidsevaluatie van de beleidsstrategie Landschap ontwikkelen met kwaliteit (LOK). De voorgestelde methode richt zich op de rijksbijdrage in LOK en op procesdoelen. Met de methode is het niet mogelijk te beoordelen of het Nederlandse landschap zich in positieve of negatieve zin ontwikkelt, maar wel in hoeverre de beleidstheorie van LOK (Rijk) werkelijkheid wordt. Er wordt nadrukkelijk ruimte geboden om verklaringen voor resultaten op te sporen. De kern van de methode is om de aandacht te richten op de doorwerking in beleid (verticaal en horizontaal) en op de doelbereiking in ontwikkelingen in het landschap, waarbij sprake is van een verandering van de fysieke ruimte. Trefwoorden: Beleidsevaluatie, landschap, landschapsbeleid, landschap ontwikkelen met kwaliteit, ontwikkelingsplanologie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.